Aplicații

Aplicatii 

Ventilare

  • Ventilare

Calitatea aerului interior se asigurã prin ventilare. Alegerea sistemului de ventilare depinde de destinaţia clãdirii, de activitatea desfãşuratã în interior, de climatul exterior, de categoria de clãdire din punct de vedere al poluãrii interioare, de categoria de calitate a ambianţei stabilitã prin tema de proiectare.